Những câu danh ngôn có sức ảnh hưởng lớn nhất từ thiền sư Thích Nhất Hạnh

\
 
Những câu danh ngôn có sức ảnh hưởng lớn nhất từ thiền sư Thích Nhất Hạnh
Những câu nói, lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa gần gũi, thiết thực mà lại rất sâu sắc, đầy tính chiêm nghiệm.

Trả lời