Những nhạc công thành Breme

Chuyện kể hằng đêm | Những nhạc công thành Breme
Tác giả: Hữu Ngọc, Ngọc Khánh, Vân Thúy dịch

Trả lời