Nói “không” cũng là cả một nghệ thuật và đây là cách khiến bạn học được nó

 
Nói "không" cũng là cả một nghệ thuật và đây là cách khiến bạn học được nó
Không phải ai cũng biết cách từ chối khéo một lời yêu cầu mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với người đề nghị.

Trả lời