Ông lão cứu sống sói mẹ bị thương, bầy sói ‘báo ân’ lại kéo đến làng giết chóc


Ông lão cứu sống sói mẹ bị thương, bầy sói ‘báo ân’ lại kéo đến làng giết chóc
Ông lão cứu thoát một con sói mẹ đang mang thai, sói mẹ vì báo ân mà dẫn theo cả bầy sói đến làng. Và điều không ngờ đã xảy đến, vị ân nhân của sói mẹ lại lãnh chịu cái chết thật bi thảm… Vì sao lại như vậy?

Trả lời