Phải sống cùng sói hoặc sư tử, cuối cùng bầy cừu đã lựa chọn ra sao?

Phải sống cùng sói hoặc sư tử, cuối cùng bầy cừu đã lựa chọn ra sao?
Bầy cừu phải chọn sống chung với một loại thiên địch của mình, chúng có hai lựa chọn: Sống chung với sói hay sống chung với sư tử? Và kết quả thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm. 

Trả lời