Phật gia giảng ‘cần buông bỏ’, nhưng rốt cuộc là buông bỏ điều gì?

Phật gia giảng ‘cần buông bỏ’, nhưng rốt cuộc là buông bỏ điều gì?
Có rất nhiều người không thể tự nhận ra được sai lầm của bản thân, một mực khăng khăng là mình đúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ đâu có biết rằng nó sẽ mang lại áp lực và đau khổ cho chính bản thân họ lẫn người khác.

Trả lời