Phú ông tán gia bại sản vì tấm lòng lương thiện của mình. Nhưng đó chưa phải kết cục cuối cùng…

Phú ông tán gia bại sản vì tấm lòng lương thiện của mình. Nhưng đó chưa phải kết cục cuối cùng…
Tiên Thán rất tin vào Thần Phật, càng tin vào nhân quả, luân hồi, thiện ác hữu báo. Ông nghĩ trong lòng: “Tuy rằng gia sản này đủ cho mình hưởng vinh hoa phú quý cả đời, nhưng thế sự vô thường, con người cũng chẳng thoát khỏi quy luật sinh – lão – bệnh – tử. Tiền tài dẫu sao cũng chỉ là vật ngoài thân, sự hưởng lạc tựa như mây khói, chỉ có hành thiện tích đức tâm hồn ta mới có thể tìm được chốn nương náu tốt nhất.”

Trả lời