Chuyện cuối tuần: Rắc rối không phải biển báo cấm, chúng chính là những tấm biển chỉ đường

 
Chuyện cuối tuần: Rắc rối không phải biển báo cấm, chúng chính là những tấm biển chỉ đường
“Động lực là nghệ thuật khiến người khác làm những gì anh muốn vì chính bản thân họ cũng muốn làm điều đó” – Dwight D. Eisenhower

Trả lời