3×8=24… Sao Khổng Tử dạy trò là 23?

3×8=24… Sao Khổng Tử dạy trò là 23?
3 nhân 8 rõ ràng là 24, vì sao lại là 23? Câu chuyện Nhan Uyên và Khổng Tử sẽ cho bạn biết tại sao như vậy…?

Trả lời