Tác hại của sự ngụy biện trong quản trị con người

Tác hại của sự ngụy biện trong quản trị con người
Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi – người ta vẫn thường lạm dụng, đánh tráo khái niệm của câu này để tấn công cá nhân

Trả lời