Tâm sự đầu năm – Thầy Thích Chân Tính

Tâm sự đầu năm – Thầy Thích Chân Tính – Người đọc Henry Huỳnh 
Đây là lời tâm sự nhân dịp đầu năm 2014 của thầy Thích Chân Tính – chùa Hoằng Pháp. Thưa Thầy con rất thích nghe giọng đọc, giọng thuyết pháp của Thầy, con ước một ngày nào đó cũng luyện được giọng đọc trầm ấm của Thầy. Năm mới con không có gì hơn là chúc Thầy dồi dào sức khỏe và con muốn mang tâm niệm làm Phật sự của Thầy nhân rộng cho nhiều người biết tới và mong mọi người ủng hộ cho chùa, cho Thầy nhiều hơn nữa.

Trả lời