Thành khẩn hối lỗi sửa sai, oán thù sâu nặng được hóa giải

Thành khẩn hối lỗi sửa sai, oán thù sâu nặng được hóa giải
“Thiện ác hữu báo” luôn là quy luật bất biến của vũ trụ. Kẻ hành ác khó tránh lưới trời lồng lộng, người gieo mầm thiện ắt sẽ có phúc báo. Trong cuốn sách “Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký” của Kỷ Hiểu Lam đời nhà Thanh có kể mấy câu chuyện báo ứng như thế này. 

Trả lời