Thay cho lời kết – Cảm xúc trong tôi | Thủy Hử @ | Lời kết

 
Thay cho lời kết – Cảm xúc trong tôi  | Thủy Hử @ | Lời kết
Truyện Thủy Hử lưu truyền trong dân gian, vốn có rất nhiều phiên bản khác nhau. Sau khi được Quách Vũ đời nhà Minh năm Gia Kính hiệu đính và khắc bản in đến nay, đã có thêm hơn hai mươi bản khác nhau, ví dụ như bản 100 hồi, bản 110 hồi, bản 115 hồi, bản 117 hồi, 120 hồi, 124 hồi và rất nhiều bản khác nữa. Vào thời cuối Minh đầu Thanh, lại xuất hiện thêm bản phê bình Thủy Hử 70 hồi của Kim Thánh Thán. Nay bản chọn lọc và "xào nấu" của tôi rút gọn lại còn 20 chương và đoạn kết này.

Trả lời