Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Nếu không thể thấu hiểu, bạn không thể yêu thương”

 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Nếu không thể thấu hiểu, bạn không thể yêu thương"
"Yêu thương mà thiếu hiểu biết chính là làm hại người được chúng ta yêu" – Thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng giải.

Trả lời