Thối hơn phân | Thủy Hử @ | Chương 14

 
Thối hơn phân | Thủy Hử @ | Chương 14
Chương này lấy cốt truyện từ Hồi thứ 39 "Gác Tầm Dương đề thơ tâm huyết; Chốn Lương Sơn nghe nỗi kinh hoàng" đến Hồi thứ 42 "Tống Công Minh gặp Cửu Thiên Huyền Nữ" trong truyện Thủy Hử. Tống Giang trong lúc lâm vào bước đường cùng, đã nghĩ ra cách giả điên, giả dại, lấy nước phân đổ lên khắp người, nhờ đó mà thoát nạn.

Trả lời