Thương hiệu – Vũ khí chiến đấu ngoài thương trường

 
Thương hiệu – Vũ khí chiến đấu ngoài thương trường
Như bạn đã biết, kinh doanh là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, hầu hết các thị trường luôn đầy ắp đối thủ, trong khi khách hàng ngày càng thông minh hơn và đòi hỏi hơn. Do đó cơ hội tăng trưởng trở nên ngày càng khó khăn, và khi chuẩn mực của thị trường càng cao thì chiến lược marketing cũng phải nâng tầm nếu như chúng ta muốn tồn tại và chiến thắng. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp sáng suốt hơn khi tiếp cận khách hàng, đòi hỏi sáng tạo và nghiêm túc hơn trong định vị thương hiệu, phát triển thương hiệu, phát triển công thức sản phẩm hay thực thi thương hiệu ngoài thị trường.

Trả lời