Tiền vốn và huyết vốn trong bản kế hoạch kinh doanh | Thủy Hử @ | Chương 16

 
Tiền vốn và huyết vốn trong bản kế hoạch kinh doanh | Thủy Hử @ | Chương 16
Chương này lấy cốt truyện từ Hồi thứ 44 "Cẩm Bảo Tử ngỏ hẹp gặp Đới Tung; Bệnh Quan sách, dương oai gặp Thạch Tú" đến Hồi thứ 45 "Phòng riêng ton hót, Dương Hùng gặp gái voi dày; Đêm vắng xông pha, Thạch Tú giết sư hổ lửa" trong truyện Thủy Hử.

Trả lời