Tôi sai rồi – 3 từ quan trọng ai cũng biết, nhưng chẳng mấy người học được cách nói ra

Tôi sai rồi – 3 từ quan trọng ai cũng biết, nhưng chẳng mấy người học được cách nói ra
Bạn có thể che dấu sự nhỏ bé bên trong bằng sự mạnh mẽ, bằng sự thành công bên ngoài. Nhưng cái cảm giác không vượt qua được chính mình thì vẫn luôn tồn tại bên trong bạn. Bạn là người cảm nhận rõ nhất.

Trả lời