Truy tìm nguồn gốc của 3 phát minh để đời dành cho mùa hè

 
Truy tìm nguồn gốc của 3 phát minh để đời dành cho mùa hè
Đố bạn biết, điều hòa nhiệt độ, kính râm, hay kem chống nắng đã ra đời như thế nào?

Trả lời