Tuổi trung niên muốn hạnh phúc bình an, có ‘2 điều không cầu’ và ‘3 điều không chờ đợi’…

Tuổi trung niên muốn hạnh phúc bình an, có ‘2 điều không cầu’ và ‘3 điều không chờ đợi’…
Tuổi trung niên là lúc người ta chín chắn, vững chãi nhất. Tuổi trẻ bồng bột đã qua mà tuổi già mỏi mệt còn chưa tới. Bản thân lại đã trải qua bao gió dập mưa dồn, muôn vàn trắc trở chông gai, có khổ có vui, có mất có được. Nhưng đó cũng là lúc bạn nên bắt đầu một bài học mới…

Trả lời