Tuyển nhân sự phù hợp cho tổ chức

Tuyển nhân sự phù hợp cho tổ chức
Cần nhận thấy rằng, chúng ta cần thay đổi “độc đáo” Quy trình Tuyển dụng để sàng lọc ứng viên ngay từ đầu, kể cả áp dụng sáng tạo vài thủ thuật, tình huống giả để xem xét kỹ cách thức ứng xử thực sự của ứng viên và sau trao đổi kỹ với người phỏng vấn cùng.

Trả lời