Vì sao bạn không vui? Là người Việt, ai cũng đều nên xem

Vì sao bạn không vui? Là người Việt, ai cũng đều nên xem
Niềm vui, sự phiền não và thống khổ của mỗi người không phải là do ngoại cảnh, mà được quyết định bởi quan niệm và thái độ suy xét vấn đề của chúng ta. Nhà thơ Milton cũng từng nói: “Bản thân ý thức có thể biến địa ngục thành thiên đường, cũng có thể biến thiên đường thành địa ngục”.

Trả lời