Vì sao thắp hương bái Phật không linh nghiệm?

Vì sao thắp hương bái Phật không linh nghiệm? Bí mật được chôn cất hàng ngàn năm qua
Lên chùa thắp hương cầu phúc mỗi dịp Tết đến đã trở thành truyền thống xưa nay của chúng ta. Mồng 1 tháng Giêng lại càng nhiều người lên chùa thắp hương bái Phật, hòm công đức nhờ đó mà luôn đầy ắp. Khi quỳ gối thắp nhang, ai nấy trong lòng đều niệm Phật cầu phúc, hy vọng thần linh sẽ phù hộ sức khỏe, sự nghiệp, tiền tài cho mình và gia đình.

Trả lời